Croeso i'n Hysgol Ni / Welcome To Our School

Mae Ysgol y Frenni yn creu awyrgylch sydd yn galluogi pob plentyn i brofi bywyd hapus a chyfiawn a sydd yn annog cyfleoedd a phrofiadau annibynnol mewn sefyllfa gyfeillgar a diogel.

Ysgol y Frenni creates an atmosphere which enables every child to experience a happy and fulfilling life in a safe and caring environment.

Amdanom Ni / About Us


Amdanom Ni / About Us

Gair o Groeso Gan Y Pennaeth Mrs Jiwli Higginson – Mae Ysgol y Frenni yn creu awyrgylch sy’n galluogi pob plentyn i brofi bywyd hapus a chyfiawn sy’n annog cyfleoedd a phrofiadau annibynnol mewn sefyllfa gyfeillgar a diogel. Ymfalchiwn yn yr addysg gytbwys ac eang a ddarparwn, gan anelu at y cyflawniad uchaf posibl fel dysgwr annibynnol gydol oes. Rydym yn cydweithio’n agos fel tîm o staff,
Darllenwch Mwy / Read More

Ein Hysgol / Our School

Ein Hysgol Ysgol Gynradd Gymunedol yw’r Frenni, a cheir ei chategereiddio’n Ysgol Gymraeg. Crëwyd Ysgol y Frenni yn 2006 wedi uno Ysgolion Crymych, Hermon a Blaenffos, gan gynnig safon uchel o addysg gynradd mewn adeiladau newydd a phwrpasol. Mae ardal y Frenni, wedi’ i thrwytho yn hanes yr hen saint a’r Mabinogi, yn un ofroydd mwya cyfareddol Cymru. Mae’r ysgol yn falch i drosglwyddo
Darllenwch Mwy / Read More

Datganiad Cenhadaeth / Mission Statement

Nod Ysgol y Frenni yw galluogi pob plentyn i fod yn hyderus wrth iddynt greu ei dyfodol ei hunan. Mae ein golwg ar y plentyn cyflawn. Mae cymuned Ysgol y Frenni yn hyrwyddo dysgu bywiog, meddylgar a chreadigol. Rydym wedi’n hymrwymo i feithrin hunan hyder gadarn a pharch at eraill a ddathlwn yr ymgyrch o ddysgu gydol oes. Credwn y gall bawb ddysgu a
Darllenwch Mwy / Read More