Home   Datganiad Cenhadaeth / Mission Statement

Datganiad Cenhadaeth / Mission Statement

Nod Ysgol y Frenni yw galluogi pob plentyn i fod yn hyderus wrth iddynt greu ei dyfodol ei hunan. Mae ein golwg ar y plentyn cyflawn. Mae cymuned Ysgol y Frenni yn hyrwyddo dysgu bywiog, meddylgar a chreadigol. Rydym wedi’n hymrwymo i feithrin hunan hyder gadarn a pharch at eraill a ddathlwn yr ymgyrch o ddysgu gydol oes. Credwn y gall bawb ddysgu a datblygu i fod yn annibynol eu barn a’u gweithredoedd. Ein gweledigaeth ac athroniaeth yw creu amgylchedd o gefnogaeth, anogaeth a chymorth er mwyn hyrwyddo cyfleodd pob plentyn.

Mission Statement
Ysgol y Frenni strives to make children confident and creative builders of their future. Our focus is on the whole child. Ysgol y Frenni’s community is committed to active, reflective, creative learning. We believe learning is maximised when it takes place in an environment enriched with support, encouragement and assistance.
We celebrate the pursuit of lifelong learning and are committed to nurturing high self-esteem and respect for others. We believe that everyone can learn, become better thinkers and independent learners. An integral part of our process is to teach our school community how to ask questions, solve problems and make thoughtful decisions.