Home   Ein Hysgol / Our School

Ein Hysgol / Our School

Ein Hysgol
Ysgol Gynradd Gymunedol yw’r Frenni, a cheir ei chategereiddio’n Ysgol Gymraeg. Crëwyd Ysgol y Frenni yn 2006 wedi uno Ysgolion Crymych, Hermon a Blaenffos, gan gynnig safon uchel o addysg gynradd mewn adeiladau newydd a phwrpasol. Mae ardal y Frenni, wedi’ i thrwytho yn hanes yr hen saint a’r Mabinogi, yn un ofroydd mwya cyfareddol Cymru. Mae’r ysgol yn falch i drosglwyddo gwerthoedd gorau ein gorffennol gyda thechnoleg yr 21ain canrif.

Our School
Ysgol y Frenni is a Welsh Medium Primary Community school. The school was opened in 2006, after the unification of Crymych, Hermon and Blaenffos schools. We offer a high standard of primary education in new and purpose-built buildings. Nestling beneath the summit of the Frenni Fawr, we are situated in the heart of one of the historic areas of Wales, rich in the history of the early saints and the
Mabinogi. We take pride in upholding the best of the cultural traditions of our area, while using the latest 21st century teaching technology.