Home   Gwisg Ysgol / School Uniform

Gwisg Ysgol / School Uniform

Mae ein gwisg ysgol yn cael ei wisgo gan bob disgybl a gellir ei brynu o siop Clair Adams neu EPL yn Aberteifi. Hefyd, dymunwn bod eich plentyn yn gwisgo dillad addas ar gyfer gêmau a chwaraeon. Ni chaniateir i unrhyw blentyn wisgo modrwyon na chlustlysau.

Ysgol y Frenni has a school uniform which is worn by all pupils and can be bought at Clair Adams or EPL of Cardigan. We also ask for your co-operation in ensuring that your child wears appropriate clothes for physical education activities. Children are not to wear rings or earrings at school.

Gwisg Ysgol

Mae disgyblion yn cael eu gosod mewn un o dri thy sydd gan yr ysgol. Anogir ein plant i wisgo’u crysau T arbennig i wersi ymarfer corff ac ar gyfer gweithgareddau chwaraeon eraill. Mae crysau T ar gael yn
lliwiau’r tai o gwmni EPL yn Aberteifi.

Pupils are placed in the following houses when they enter the school. Shirts are used for PE lessons and other games activities within the school. T shirts are available at EPL of Cardigan.