Home   Newyddion Diweddaraf

Newyddion Diweddaraf

Bydd Ysgol y Frenni ar gau heddiw (Tachwedd y 5ed 2015) oherwydd diffyg yn y cyflenwad dwr sy’n creu problemau hylendid. Diolch am eich cydweithrediad.

Ysgol y Frenni will be closed today (November 5th 2015) due to lack of water supply. Thank you for your cooperation.